tabulator

tabulator teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabulator tabulator

tabulator terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tabulator key tabülatör anahtarı