tabularized

tabularized teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabularized tabularized