tabularised

tabularised teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabularised tabularised