tabu

tabu teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabu tabu

tabu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tabu search tabu araması