tabouleh

tabouleh teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabouleh tabouleh