tabooli

tabooli teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabooli tabooli