tablinum

tablinum teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tablinum tablinum