tabling

tabling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabling tablolama