tablet computer

tablet computer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tablet computer tablet bilgisayar

tablet computer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a tablet computer bir tablet bilgisayar
tablet personal computer tablet kişisel bilgisayar
ipad tablet computer ipad tablet bilgisayar
tablet computer screen tablet bilgisayar ekranı
a tablet personal computer bir tablet kişisel bilgisayar
computer or tablet bilgisayar veya tablet
computer hardware, computer software, recorded data carriers bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı, kayıtlı veri taşıyıcıları
computer-to-computer communications bilgisayardan bilgisayara haberleşme
hypodermic tablet derialtı tablet
sustained-action tablet sürekli eylem tablet
tablet tablet
tablet chair tablet sandalyesi
wax tablet balmumu tablet
tablet press tablet basın
tablet device tablet aygıtı
coated tablet kaplanmış tablet
scored tablet puanlı tablet
core tablet çekirdek tablet
android tablet android tablet
uncoated tablet kaplanmamış tablet
stone tablet taş tablet
orodispersible tablet orodispersible tablet
tablet strength tablet gücü
ipad tablet ipad tablet
pen tablet kalem tablet
tablet coating tablet kaplama
tablet ipad tablet ipad
compressed tablet sıkıştırılmış tablet
tablet formulation tablet formülasyonu
orally disintegrating tablet oral olarak parçalanan tablet
rotary tablet press döner tablet basın
graphics tablet grafik tableti
tablet form tablet formu
tablet case tablet kılıfı
media tablet medya tableti
take one tablet daily günlük bir tablet al
samsung tablet samsung tablet
oral tablet oral tablet
apple tablet elma tablet
augmentin 875-125 tablet büyütme 875-125 tablet
tablet holder tablet tutucusu
tablet machine tablet makinesi
digital tablet dijital tablet
rugged tablet sağlam tablet
combination tablet kombinasyon tablet
smartphone and tablet akıllı telefon ve tablet
touchscreen tablet dokunmatik tablet
tablet technology tablet teknolojisi
mobile tablet mobil tablet
disintegrating tablet parçalanma tableti