tablespoonful

tablespoonful teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tablespoonful çorba kaşığı