tableland

tableland teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tableland yayla