tableaux

tableaux teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tableaux tableaux

tableaux terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tableaux vivant tableaux canlı