tableau curtain

tableau curtain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tableau curtain masa perdesi

tableau curtain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

semantic tableau anlamsal tablo
tableau tablo
tableau vivant tablo canlı
a tableau of bir tablo
act curtain perde perde
air curtain hava perdesi
bamboo curtain bambu perde
bring down the curtain perdeyi indir
cafe curtain cafe perde
contour curtain kontur perdesi
curtain perde
curtain call perde çağrısı
curtain lecture kadının yalnızken kocasını azarlaması
curtain line perde çizgisi
curtain raiser perde kaldırıcı
curtain shutter perde kepenk
curtain speech perde konuşması
curtain time perde zamanı
curtain wall perde duvar
curtain-raiser perde kaldırıcı
curtain-twitcher perde-twitcher
dog curtain köpek perdesi
draw curtain perde çizmek
draw the curtain perdeyi çizmek
drop curtain asma sahne perdesi
fire curtain yangın perdesi
iron curtain demir perde
lace-curtain dantel perde
lift the curtain perdeyi kaldır
raise the curtain perdeyi kaldır
ring down the curtain on perdeyi kapat
safety curtain güvenlik perdesi
water curtain su perdesi
glass curtain cam perde
light curtain ışık perdesi
curtain rod perde çubuğu
shower curtain duş perdesi
curtain airbag perde hava yastığı
behind the curtain perdenin arkasında
net curtain net perde
curtain walling perde duvar
curtain rail perde rayı
curtain coating perde kaplama
sheer curtain keskin perde
safety light curtain güvenlik ışık perdesi
curtain track perde izi
final curtain son perde
strip curtain şerit perde
smoke curtain duman perdesi
bead curtain boncuk perdesi