table-side

table-side teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
table-side tablo tarafı

table-side terimi için benzer kelimeler ve anlamları

table a table masa masa
operating table table ameliyat masası tablosu
side table yan masa
side-table yan masa
side table lamp yan masa lambası
on the other side of the table masanın diğer tarafında
side or coffee table yan ya da sehpa
same side of the table tablonun aynı tarafı
either side of the table masanın iki tarafında
table on the left hand side sol taraftaki masa
a side table yan masa
sit on the same side of the table masanın aynı tarafına oturmak
one side table bir yan masa
opposite side of the table masanın karşı tarafı
side by side yan yana
side to side yan yana
side-by-side comparison yan yana karşılaştırma
from side to side bir yandan diğerine
work side by side yan yana çalışmak
side by side with yan yana
live side by side yan yana yaşamak
working side by side yan yana çalışma
sit side by side yan yana oturmak
side by side refrigerator yan yana buzdolabı
stand side by side yan yana durmak
exist side by side yan yana var olmak
set side by side yan yana koymak
standing side by side yan yana duran
compare side by side yan yana karşılaştır
sweep from side to side bir yandan diğer tarafa süpürme
side-by-side testing yan yana test
living side by side yan yana yaşamak
sway from side to side bir yandan diğer yana sallanmak
move from side to side bir taraftan diğer tarafa git
arranged side by side yan yana düzenlenmiş
sitting side by side yan yana oturmak
run side by side yan yana koşmak
side by side view yan yana görünüm
side-by-side display yan yana ekran
side by side format yan yana format
side-by-side mounting yan yana montaj
go side by side yan yana gitmek
stood side by side yan yana durdu
walk side by side yan yana yürümek
side-to-side movement yan yana hareket
turn from side to side bir yandan diğerine dön
lying side by side yan yana yatmak
side-by-side fridge yan yana buzdolabı
lie side by side yan yana yatmak
laid side by side yan yana koydu