table wine

table wine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
table wine sofralık şarap

table wine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

still wine sparkling wine hala şarap köpüklü şarap
wine and sparkling wine şarap ve köpüklü şarap
white table wine beyaz masa şarabı
wine table şarap masası
table and wine grapes masa ve şarap üzümleri
table a table masa masa
operating table table ameliyat masası tablosu
altar wine sunak şarabı
aperitif-wine aperatif-şarap
barley wine arpa şarabı
blush wine allık şarap
cabinet wine kabine şarap
cabinet-wine kabine şarap
chateau wine şato şarabı
days of wine and roses şarap ve gül günleri
dessert wine tatlı şarap
fortified wine müstahkem şarap
high wine yüksek şarap
ice wine buzlu şarap
jug wine sürahi şarap
low wine düşük şarap
may wine şarap olabilir
palm wine palmiye şarabı
pop wine pop şarap
port wine stain liman şarap lekesi
port-wine porto şarabı
port-wine stain şarap şarabı lekesi
red wine kırmızı şarap
rhine wine ren şarabı
rhone wine rhone wine
sparkling wine köpüklü şarap
spirits of wine şarap ruhları
still wine hala şarap
straw wine saman şarabı
vintage wine bağbozumu şarap
white wine beyaz şarap
wine şarap
wine and dine şarap ve yemek
wine bar şarap barı
wine box şarap kutusu
wine cellar şarap mahzeni
wine cooler şarap soğutucu
wine gallon şarap galon
wine grower şarap üreticisi
wine palm şarap hurması
wine press şarap basın
wine steward şarap görevlisi
wine tasting şarap tadımı
wine-colored şarap renkli
ginger wine zencefil şarabı