table tripod

table tripod teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
table tripod masa tripodu

table tripod terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cart, stand, tripod, bracket, or table araba, stand, sehpa, destek veya masa
cart, stand, tripod, bracket, or table specified belirtilen araba, sehpa, üç ayaklı sehpa, destek veya masa
1. use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table 1. sadece el arabası, stand, tripod, destek veya masa ile birlikte kullanın.
on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. dengesiz araba, stand, tripod, destek veya masa üzerinde.
tripod tripod
tripod mount tripod yuvası
tripod socket üçayak soketi
tripod stand tripot standı
tripod head tripod kafası
camera tripod kamera üçayağı
tripod thread tripod ipliği
tripod position tripod pozisyonu
tripod bracket tripod tutucusu
tripod leg tripod ayağı
tripod plate tripod plakası
tripod collar tripod yaka
tripod turnstile tripod turnike
tripod adapter tripod adaptörü
tripod joint tripod eklemi
tripod screw tripod vidası
tripod mounting tripod montajı
sturdy tripod sağlam tripod
tripod mobile tripod mobil
cart, stand, tripod, bracket araba, ayakta durmak, üçayak, braket
tripod interface tripod arayüzü
tabletop tripod masa üstü tripod
use a tripod sehpa kullan
video tripod video tripodu
with tripod tripod ile
stand, tripod, bracket ayakta durmak, üçayak, dirsek
heavy duty tripod ağır tripod
tripod base tripod tabanı
tripod structure tripod yapısı
gitzo tripod gitzo tripod
lamp tripod lamba sehpa
a tripod mount bir tripod yuvası
thread for tripod tripod için iplik
is affixed to a tripod bir tripoda yapıştırılmış
tripod fitting tripod uydurma
tripod screw hole tripod vida deliği
11) use only with the cart, stand, tripod, bracket, 11) sadece el arabası, stand, sehpa, destek
camera with tripod tripod ile kamera
a tripod bag bir tripod çantası
mounted on a tripod tripod üzerine monte
stand tripod ayağa kalkmak
clamped tripod kelepçeli tripod
tripod's head sehpa 'ın kafası
cameras with tripod tripodlu kameralar
press the two tripod feet iki tripod ayağına basın
cart tripod araba sehpası