table tennis

table tennis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
table tennis masa tenisi

table tennis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

play table tennis masa tenisi oynamak
table tennis balls masa tenisi topları
table tennis game masa tenisi oyunu
table tennis equipment masa tenisi malzemeleri
table tennis federation masa tenisi federasyonu
international table tennis federation uluslararası masa tenisi federasyonu
table tennis net masa tenisi ağı
table tennis team masa tenisi takımı
table tennis player masa tenisi oyuncusu
table a table masa masa
operating table table ameliyat masası tablosu
court tennis mahkeme tenisi
deck tennis güverte tenisi
lawn tennis çim tenisi
paddle tennis raket tenis
platform tennis platform tenisi
real tennis gerçek tenis
royal tennis kraliyet tenisi
tennis tenis
tennis ball tenis topu
tennis bracelet tenis bilezik
tennis elbow tenisci dirseği
tennis shoe tenis ayakkabısı
tennis thumb tenis başparmak
tennis court tenis kortu
tennis shoes tenis ayakkabıları
play tennis tenis oyna
tennis match tenis maçı
tennis player tenis oyuncusu
tennis racket tenis raketi
doubles tennis tenis ikiye katlar
playing tennis tenis oynamak
i play tennis tenis oynarım
i can play tennis tenis oynayabilirim
tennis game tenis oyunu
tennis whites tenis beyazları
tennis net tenis ağı
tennis tournament tenis turnuvası
the inner game of tennis tenisin iç oyunu
indoor tennis kapalı tenis
tennis singles tenis bekarları
tennis club tenis klübü
beach tennis plaj tenisi
game of tennis tenis oyunu
singles tennis single tenis
tennis drills tenis eğitimi
clay tennis court kil tenis kortu
indoor tennis court kapalı tenis kortu
tennis ace tenis ası
i like playing tennis tenis oynamayı severim