table tennis

table tennis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
table tennis masa tenisi