table talk

table talk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
table talk sofra sohbeti

table talk terimi için benzer kelimeler ve anlamları

talk the talk konuş konuş
table a table masa masa
operating table table ameliyat masası tablosu
all talk (and no action) laf çok, icraat yok)
baby talk bebek konuşması
back-talk arka konuşma
big talk büyük konuşma
bro talk kardeşim konuşma
by-talk by-konuş
chalk and talk tebeşir ve konuşma
chalk talk tebeşir konuşması
chalk-talk tebeşir konuşma
cross talk çapraz konuşma
double talk çift konuşma
double-talk çift konuşma
fast talk hızlı konuşma
fast-talk razı etmek
old talk eski konuşma
over-talk aşırı tartışma
pep talk moral verici konuşma
pillow talk yastık konuşması
sales talk satış konuşması
self-talk kendi kendine konuşmak
small-talk küçük-konuşma
smooth-talk pürüzsüz konuşma
straight talk doğru konuşma
sweet-talk tatlı konuşma
talk konuşma
talk about hakkında konuşmak
talk around konuşmak
talk at konuşmak
talk back geri konuş
talk between ships gemiler arasında konuş
talk big büyük konuş
talk dirty kirli konuşmak
talk down konuşmak
talk down to konuşmak
talk into konuşmak
talk of the town, the kasaba hakkında konuşmak
talk out konuş
talk out of hakkında konuşmak
talk out of both sides of one's mouth ağzının her iki tarafından konuşma
talk over konuşmak
talk radio radyo konuş
talk round konuşmak
talk sense konuşma anlayışı
talk shop konuşma dükkanı
talk show sohbet programı
talk someone's arm off birinin konuşmasını istifa etmek
talk someone's head off birinin kafasını konuşmak