r otherwise

r otherwise teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r otherwise aksi takdirde r

r otherwise terimi için benzer kelimeler ve anlamları

otherwise aksi takdirde
or otherwise ya da
unless otherwise başka türlü değilse
unless otherwise agreed aksi kararlaştırılmadıkça
unless otherwise stated aksi belirtilmedikçe
unless otherwise specified aksi belirtilmediği sürece
and otherwise ve aksi halde
unless otherwise noted aksi belirtilmediği sürece
otherwise than aksi takdirde
except as otherwise provided aksi belirtilmedikçe
but otherwise ama başka türlü
unless otherwise indicated aksi belirtilmediği sürece
except as otherwise aksi hariç
not otherwise specified aksi belirtilmedi
unless otherwise provided aksi belirtilmedikçe
not otherwise başka türlü
as otherwise aksi takdirde
unless stated otherwise aksi belirtilmedikçe
otherwise known as aksi halde
otherwise agreed aksi takdirde kabul edildi
unless the context otherwise requires aksi gerekmedikçe
except as otherwise provided herein burada aksi belirtilmediği sürece
otherwise provided aksi takdirde
otherwise stated aksi belirtildi
would otherwise aksi halde olur
by operation of law or otherwise ya da başka türlü
because otherwise çünkü öbür türlü
statutory or otherwise kanuni veya başka türlü
as otherwise provided aksi belirtildiği gibi
otherwise noted aksi takdirde not edildi
unless otherwise required aksi gerekmedikçe
otherwise specified aksi belirtilmediği
an otherwise aksi takdirde
unless agreed otherwise aksi kararlaştırılmadıkça
otherwise healthy aksi takdirde sağlıklı
not otherwise defined başka şekilde tanımlanmadı
is otherwise başka türlü
if otherwise aksi takdirde
as otherwise agreed aksi kararlaştırıldığı gibi
except as otherwise agreed aksi kararlaştırılmadıkça
unless otherwise agreed in writing yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça
but not otherwise ama başka türlü değil
otherwise entitled aksi takdirde
otherwise howsoever aksi halde
unless noted otherwise aksi belirtilmedikçe
unless specified otherwise aksi belirtilmedikçe
otherwise payable aksi takdirde ödenebilir
that would otherwise aksi halde olur
otherwise dispose aksi takdirde elden çıkarmak
unless otherwise defined aksi belirtilmedikçe