b student

b student teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b student b öğrenci

b student terimi için benzer kelimeler ve anlamları

day student gün öğrenci
exchange student öğrenci değişimi
mature student olgun öğrenci
student öğrenci
student adviser öğrenci danışmanı
student body öğrenci vücudu
student council öğrenci konseyi
student lamp öğrenci lambası
student national coordinating committee öğrenci ulusal koordinasyon komitesi
student nurse öğrenci hemşire
student teacher öğrenci öğretmen
student union öğrenci birliği
student's t öğrencinin t
student's t distribution öğrencinin t dağılımı
student's t-test öğrencinin t testi
graduate student mezun öğrenci
student loan öğrenci kredisi
student's book öğrencinin kitabı
undergraduate student lisans öğrencisi
student achievement öğrenci başarısı
phd student doktora öğrencisi
i am a student ben bir öğrenciyim
former student eski öğrencisi
transfer student nakil öğrenci
student assistant öğrenci asistanı
senior student son sınıf öğrencisi
student number öğrenci numarası
student government ögrenci devleti
full time student tam zamanlı öğrenci
doctoral student doktora öğrencisi
student life öğrenci hayatı
student engagement öğrenci anlaşması
student services öğrenci servisi
student affairs öğrenci işleri
student transcript öğrenci transkripti
student records öğrenci kayıtları
grad student mezun öğrenci
are you a student siz öğrenci misiniz
medical student tıp öğrencisi
student performance öğrenci performansı
student workbook öğrenci çalışma kitabı
student fees öğrenci harcı
a student bir öğrenci
student exchange öğrenci değişimi
student teaching öğrenci öğretimi
junior student yeni öğrenci
student population öğrenci nüfusu
student visa öğrenci vizesi
student housing öğrenci evi
student learning öğrenci öğrenme