wabi

wabi teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wabi wabi