k-12 program

k-12 program teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-12 program k-12 programı

k-12 program terimi için benzer kelimeler ve anlamları

advanced placement program gelişmiş yerleştirme programı
apollo program apollo programı
application program uygulama programı
block parent program of canada kanada kanala ana programı
crash program kilitlenme programı
energy star program enerji yıldızı programı
european recovery program avrupa kurtarma programı
loading program yükleme programı
mercury program cıva programı
object program nesne programı
program program
program director program yönetmeni
program generator program üreteci
program music program müziği
program picture program resmi
program statement program bildirimi
program trading program ticareti
program, to program yapmak
shell program kabuk programı
source program kaynak programı
sustaining program sürdürme programı
system program sistem programı
utility program yardımcı program
work-study program iş-çalışma programı
quiz program sınav programı
program manager program yöneticisi
training program eğitim programı
outreach program sosyal yardım programı
degree program lisans programı
computer program bilgisayar programı
graduate program lisansüstü program
program management program yönetimi
loyalty program sadakat programı
compliance program uygunluk programı
program officer program görevlisi
mentoring program danışmanlık programı
referral program sevk programı
program overview program genel bakış
run a program programı çalıştır
affiliate program ortaklık programı
partner program ortak programı
undergraduate program lisans programı
after school program okuldan sonra program
comprehensive program kapsamlı program
rewards program ödül programı
software program yazılım programı
fellowship program burs programı
fitness program spor programı
program delivery program teslimi
pilot program pilot program