l hate

l hate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l hate nefret ediyorum

l hate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hate speech and hate crime nefret söylemi ve nefret suçu
hate cannot drive out hate nefret nefreti ortadan kaldıramaz
hate cannot drive out hate only love can do that nefret yok edemez nefret sadece aşk bunu yapabilir
faith hate inanç nefret
hate nefret
hate crime nefret suçu
hate mail posta istemiyorum
hate read okumaktan nefret
hate sheet nefret levhası
hate someone's guts birinin bağırsaklarından nefret ediyorum
hate speech nefret söylemi
hate- nefret-
hate-listen hate-dinle
hate-read -hate okundu
hate-watch nefret izle
self-hate kendi kendine nefret
i hate you senden nefret ediyorum
i hate nefret ediyorum
i hate it nefret ettim
pet hate evcil hayvan nefreti
hate you senden nefret ediyorum
hate group nefret grubu
love it or hate it sev ya da nefret et
you hate me benden nefret ediyorsun
i hate it when ne zaman nefret ediyorum
i hate them onları sevmem
love to hate nefreti sev
i hate him ondan nefret ediyorum
i hate u senden nefret ediyorum
hate me benden nefret et
hate it ondan nefret
hate sites nefret siteleri
hate-filled -hate dolu
love-hate relationship aşk-nefret ilişkisi
she hate me benden nefret ediyor
i hate been sick hasta olmaktan nefret ediyorum
i hate that ondan nefret ediyorum
i hate doing yapmaktan nefret ediyorum
i really hate gerçekten nefret ediyorum
i hate everyone herkesten nefret ediyorum
hate violence şiddetten nefret
i hate school ben okuldan nefret ediyorum
hate figure nefret figürü
hate doing yapmaktan nefret ediyorum
hate your enemies düşmanlarından nefret ediyorum
i hate being olmaktan nefret ediyorum
hate mongering mongering nefret
love and hate sevgi ve nefret
absolutely hate kesinlikle nefret
hate each other birbirinden nefret ediyorum