u send me

u send me teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u send me sen bana gönder

u send me terimi için benzer kelimeler ve anlamları

send göndermek
send away uzaklaştırmak
send down aşağı gönder
send flying uçan gönder
send for gönderilen
send in göndermek
send off göndermek
send on gönder
send out göndermek
send round yuvarlak yolla
send someone about his or her business birisine işi hakkında gönder
send someone packing birine birini yolla
send up göndermek
send's göndermek & # x27; s
send-off göndermek
send-up göndermek
send back geri göndermek
send me bana gönder
send request istek gönder
i send you sana gönderirim
send you sana yolladım
send over gönder
send us bize gönderin
i will send you sana göndereceğim
send it to me bana yolla
could you send me bana gönderebilir misin
send it back geri gönder
please send us lütfen bize gönderin
i will send göndereceğim
i send gönderirim
we will send you sana göndereceğiz
send feedback geribildirim yolla
send through üzerinden göndermek
i send you attached sana ekliyorum
send gift hediye gönder
send an email bir e-posta göndermek
i send you a big hug sana kocaman bir sarılma gönderiyorum
can you send me bana gönderebilir misin
send them onları gönder
send anyway ne olursa olsun gönder
send me an email bana bir eposta gönder
send them to me onları bana gönder
send along yollamak
send me back bana geri yolla
send email eposta gönder
send across karşıya gönder
send a message bir mesaj göndermek
send friend request arkadaşlık isteği gönder
send me a message bana mesaj gönder
send it over gönder