c$14bn

c$14bn teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c$14bn c $ 14 milyar