v-block engine

v-block engine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-block engine v-blok motor

v-block engine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

on a block-by-block basis blok bazında
engine block motor bloğu
engine block heater motor bloğu ısıtıcısı
block engine motor bloğu
engine short block motor kısa bloğu
cast iron engine block dökme demir motor bloğu
aluminum engine block alüminyum motor bloğu
711 block engine 711 blok motoru
engine block and heads motor bloğu ve kafaları
alloy engine block alaşım motor bloğu
anterograde block anterograd blok
atrioventricular block atriyoventriküler blok
auction block açık artırma bloğu
battle-axe block savaş baltası bloğu
bee block arı bloğu
block blok
block and tackle palanga takımı
block anesthesia blok anestezi
block association blok birliği
block booking blok rezervasyonu
block capital blok sermaye
block caving blok mağaracılık
block chord blok akoru
block coal blok kömür
block coefficient blok katsayısı
block diagram blok şeması
block faulting blok arızası
block front ön bloğu
block grant blok hibe
block heater blok ısıtıcı
block house blok ev
block in engellemek
block island block island
block lava lav taşı
block letter blok mektubu
block line blok satırı
block mast blok direk
block mountain block mountain
block out engellemek
block parent program of canada kanada kanala ana programı
block party blok parti
block plane blok düzlemi
block print blok yazdırma
block printing blok baskısı
block release blok açma
block sampling blok örneklemesi
block signal blok sinyali
block system blok sistemi
block tin blok teneke
block trade blok ticareti