p.a. monthly

p.a. monthly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p.a. monthly p.a. aylık

p.a. monthly terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bi-monthly iki aylık
half-monthly yarım aylık
monthly aylık
monthly meeting aylık buluşma
semi-monthly ayda iki kez
on a monthly basis aylık olarak
monthly basis aylık olarak
monthly fee aylık ücret
monthly in arrears gecikmiş borçlar
monthly statement aylık durum
monthly income aylık gelir
monthly rate aylık ücret
monthly payment aylık ödeme
monthly installments aylık taksitler
compounded monthly aylık bileşik
monthly allowance aylık istikhak
monthly rent aylık kira
monthly salary in local currency yerel para biriminde aylık maaş
monthly report aylık rapor
monthly instalments aylık ödemeler
monthly retainer aylık hizmetli
monthly salary aylık maaş
monthly service fee aylık servis ücreti
monthly reporting aylık raporlama
monthly premium aylık üst seviye
monthly charge aylık ücret
on monthly basis aylık olarak
six-monthly altı aylık
monthly newsletter aylık bülten
monthly service charge aylık servis ücreti
monthly budget aylık bütçe
equal monthly installments eşit aylık taksitler
monthly cycle aylık döngü
monthly average aylık ortalama
monthly intervals aylık aralıklarla
three monthly üç aylık
monthly bill aylık fatura
monthly review aylık inceleme
monthly in advance aylık olarak
monthly closing aylık kapanış
monthly wage aylık ücret
monthly billing aylık fatura
monthly gross income aylık brüt gelir
monthly return aylık getiri
average monthly balance ortalama aylık bakiye
a monthly basis aylık olarak
monthly update aylık güncelleme
payable monthly aylık ödenecek
monthly maintenance fee aylık bakım ücreti
monthly turnover aylık ciro