short ciliary nerve

short ciliary nerve teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
short ciliary nerve kısa siliyer sinir

short ciliary nerve terimi için benzer kelimeler ve anlamları

long ciliary nerve uzun siliyer sinir
ciliary kirpiksi
ciliary artery siliyer arter
ciliary body siliyer cisim
ciliary disk siliyer disk
ciliary ganglion silier gangliyon
ciliary gland silier bezi
ciliary margin siliyer kenar boşluğu
ciliary movement silier hareket
ciliary muscle siliyer kas
ciliary process siliyer işlem
ciliary reflex siliyer refleksi
ciliary ring silier halka
ciliary vein silier ven
ciliary zone silier bölge
ciliary zonule silier zonül
malignant ciliary epithelioma malign siliyer epitelioma
ciliary neurotrophic factor siliyer nörotrofik faktör
ciliary epithelium siliyer epitel
ciliary processes silier işlemler
ciliary dyskinesia silier diskinezi
primary ciliary dyskinesia primer siliyer diskinezi
ciliary function silier fonksiyon
ciliary clearance siliyer temizleme
iris-ciliary body iris-siliyer cisim
iris ciliary iris ciliary
ciliary dysfunction siliyer fonksiyon bozukluğu
human ciliary neurotrophic factor insan siliyer nörotrofik faktörü
ciliary forests silier ormanları
ciliary body, and choroid siliyer cisim ve koroid
short short story kısa kısa hikaye
short-short stories kısa kısa öyküler
too short short for için çok kısa
abducens nerve abducens sinir
abducent nerve abdukent sinir
accelerator nerve hızlandırıcı sinir
accessory nerve aksesuar sinir
accessory phrenic nerve aksesuar frenik sinir
acoustic nerve akustik sinir
afferent nerve afferent sinir
anococcygeal nerve anokoksigeal sinir
anterior ampullar nerve ön ampullar siniri
anterior auricular nerve anterior auriküler sinir
anterior ethmoidal nerve ön etmoidal sinir
anterior interosseous nerve anterior interosseöz sinir
anterior labial nerve ön labial sinir
anterior scrotal nerve ön skrotal sinir
anterior supraclavicular nerve ön supraklaviküler sinir
articular nerve eklem sinir
auditory nerve işitme siniri