c type connector

c type connector teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c type connector c tipi konektör

c type connector terimi için benzer kelimeler ve anlamları

d-type connector d tipi konektör
screw type connector vidalı bağlantı
type a connector usb cable bir bağlayıcı usb kablosu yazın
f type connector f tipi konnektör
jack type connector jak tipi konektör
button connector type düğme konektörü tipi
type connector tip konektör
the connector joint type is available konnektör ortak tipi mevcuttur
de-type connector tipi konnektör
n-type and p-type semiconductor materials n tipi ve p tipi yarı iletken malzemeler
type-by-type basis tür bazında
learn about type 1, type 2 and tip 1, tip 2 hakkında bilgi edinin
connector konektörü
sentence connector cümle bağlayıcı
power connector güç bağlantısı
plug connector bağlantı fişi
dock connector dock konektörü
pin connector pim konektörü
mating connector çiftleşme konnektörü
connector plug bağlantı fişi
male connector erkek uçlu bağlayıcı
bulkhead connector bölme konektörü
connector pin konektör pimi
wire connector tel konektörü
crimp connector bağlayıcı kıvrım
hose connector hortum bağlantısı
female connector kadın konektör
edge connector kenar konektörü
cable connector kablo konektörü
connector housing konnektör muhafazası
plug-in connector eklenti konektörü
spade connector maça konektörü
socket connector soket konektörü
elbow connector dirsek konektörü
screw connector vida bağlantısı
straight connector düz konektör
shear connector kesme konektörü
usb connector usb bağlantısı
harness connector kablo demeti soketi
barrel connector varil konektörü
electrical connector elektrik konnektörü
controller connector denetleyici konektörü
joint connector ortak bağlantı
connector strip konektör şeridi
battery connector pil konektörü
jack connector jak bağlantısı
connector block bağlantı bloğu
dummy connector kukla konektör
swivel connector döner bağlantı
tap connector konektörü dokunun