x-docking

x-docking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-docking x-yerleştirme

x-docking terimi için benzer kelimeler ve anlamları

docking yerleştirme
docking bridge yerleştirme köprüsü
docking keel yerleştirme salma
docking station yerleştirme istasyonu
cross docking çapraz yerleştirme
dry docking kuru yerleştirme
ipod docking station ipod yerleştirme istasyonu
docking system yerleştirme sistemi
docking bay yerleştirme yuvası
docking area yerleştirme alanı
docking port yerleştirme bağlantı noktası
docking connector yerleştirme konektörü
docking speaker hoparlör yerleştirme
tail docking kuyruk yerleştirme
docking cradle yerleştirme beşiği
docking site yerleştirme sitesi
docking facilities yerleştirme tesisleri
docking facility yerleştirme tesisi
docking point yerleştirme noktası
docking and undocking yerleştirme ve çıkarma
docking window yerleştirme penceresi
docking time yerleştirme zamanı
cross-docking operation çapraz yerleştirme işlemi
docking device yerleştirme aygıtı
docking stand yerleştirme standı
docking unit yerleştirme birimi
docking keyboard yerleştirme klavyesi
laptop docking station dizüstü bilgisayar yerleştirme istasyonu
ipod docking ipod yerleştirme
docking position yerleştirme pozisyonu
docking operations yerleştirme işlemleri
vessel docking gemi yanaşma
docking fees yerleştirme ücretleri
docking procedure yerleştirme prosedürü
docking cart yerleştirme arabası
docking mechanism yerleştirme mekanizması
docking location yerleştirme yeri
no docking yerleştirme yok
ipad docking station ipad yerleştirme istasyonu
docking latch yerleştirme mandalı
docking with precision hassasiyetle yerleştirme
docking mode yerleştirme modu
hard docking zor yerleştirme
ship docking gemi yanaşma
common docking ortak yerleştirme
docking capacity yerleştirme kapasitesi
docking cycle yerleştirme döngüsü
aircraft docking uçak yerleştirme
boat docking tekne yerleştirme
docking services yerleştirme hizmetleri