c relay

c relay teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c relay c röle

c relay terimi için benzer kelimeler ve anlamları

medley relay karışık röle
relay röle
relay fast hızlı röle
relay language geçiş dili
relay race bayrak yarışı
tracking and data relay satellite izleme ve veri aktarım uydusu
relay on röle
relay output röle çıkışı
frame relay çerçeve rölesi
time relay zaman rölesi
starter relay marş rölesi
relay service röle servisi
relay station röle istasyonu
fuel pump relay yakıt pompası rölesi
thermal relay termal röle
relay information röle bilgisi
relay coil röle bobini
relay box röle kutusu
overload relay aşırı yük rölesi
torch relay meşale rölesi
latching relay mandallı röle
relay board röle kartı
solid state relay katı hal rölesi
text relay metin rölesi
horn relay korna rölesi
control relay kontrol rölesi
relay contact röle kontağı
relay for life yaşam için röle
relay valve röle valfi
safety relay emniyet rölesi
time delay relay zaman gecikmesi rölesi
main relay ana röle
federal relay service federal röle servisi
relay socket röle soketi
alarm relay alarm rölesi
relay system röle sistemi
start relay röle başlat
protection relay koruma rölesi
protective relay koruyucu röle
relay module röle modülü
internet relay chat internet geçişi sohbeti
relay team röle ekibi
lockout relay kilitleme rölesi
relay control röle kontrolü
heater relay ısıtıcı rölesi
output relay çıkış rölesi
olympic torch relay olimpiyat meşalesi röle
reed relay kamış rölesi
relay server aktarma sunucusu
flasher relay flaşör rölesi