i 485 application

i 485 application teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i 485 application i 485 uygulaması

i 485 application terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rs-485 rs-485
i-485 petition for alien relative yabancı akraba için i-485 dilekçesi
rs-485 driver rs-485 sürücüsü
rs-485 modbus rs-485 modbus
rs 485 interface rs 485 arayüzü
rs 485 serial communication rs 485 seri haberleşme
over rs-485 rs-485’in üzerinde
rs 485 output rs 485 çıkışı
about €485 m yaklaşık 485 m
application uygulama
application program uygulama programı
application programming uygulama programlama
application software uygulama yazılımı
killer application katil uygulaması
non-application uygulama dışı
over-application aşırı uygulama
re-application yeniden uygulama
wireless application protocol kablosuz uygulama protokolü
application form başvuru formu
job application iş başvurusu
application process başvuru süreci
application fee başvuru ücreti
unknown application bilinmeyen uygulama
patent application patent başvurusu
scope of application uygulama kapsamı
software application yazılım uygulaması
mobile application mobil uygulama
application number başvuru numarası
application programming interface uygulama programlama arayüzü
application support uygulama desteği
letter of application başvuru mektubu
upon application başvuru üzerine
application server uygulama sunucusu
grant application başvuru başvurusu
application deadline son başvuru tarihi
submit an application başvuru yapmak
make an application başvuru yapmak
credit application kredi başvurusu
file an application başvuruda bulunmak
visa application vize başvurusu
practical application pratik uygulama
application rate uygulama oranı
application letter başvuru mektubu
field of application uygulama alanı
application development uygulama geliştirme
web application web uygulaması
intended application istenilen başvuru
cash application nakit uygulaması
application service provider uygulama servis sağlayıcısı
loan application kredi başvurusu