u looking hot

u looking hot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u looking hot ateşli görünüyorsun

u looking hot terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hot hot hot sıcak sıcak
hot hot sıcak sıcak
keep hot foods hot sıcak yiyecekleri sıcak tutmak
hot, hot, ground sıcak, sıcak, toprak
,hot-drawn,or hot-extruded , sıcak çekilmiş veya sıcak çekilmiş
looking hot sıcak görünüyor
looking so hot çok ateşli görünmek
looking back, looking forward geriye bakmak, ileriye bakmak
looking back, looking ahead geriye bakmak, ileriye bakmak
love is not looking at each other, but looking in the same d aşk birbirine bakarak değil aynı zamanda
i am looking o i?m looking ben bakıyorum ben bakıyorum
blow hot and cold sıcak ve soğuk
cat on a hot tin roof sıcak teneke çatısında kedi
crash-hot çarpışma sıcak
drop like a hot potato patates gibi bırak
full of hot air sıcak hava dolu
hot sıcak
hot air sıcak hava
hot and bothered sıcak ve rahatsız
hot and heavy sıcak ve ağır
hot as blazes cila gibi sıcak
hot bed sıcak yatak
hot buttered rum sıcak tereyağlı rum
hot button sıcak düğme
hot cake sıcak kek
hot cap sıcak kapak
hot cockles sıcak cockles
hot cold-working sıcak soğuk çalışma
hot corner sıcak köşe
hot cross bun haç
hot dogger sıcak dogger
hot fence sıcak çit
hot flash sıcak flaş
hot flush sıcak floş
hot jupiter sıcak jüpiter
hot key kısayol tuşu
hot lick sıcak yalamak
hot light sıcak ışık
hot line sıcak hat
hot link sıcak bağlantı
hot mess sıcak karışıklık
hot metal sıcak metal
hot mic sıcak mikrofon
hot money sıcak para
hot number sıcak numara
hot off the press bası kapalı
hot on sıcak
hot pack sıcak paket
hot pants sıcak pantolon
hot pepper acı biber