k-means cluster

k-means cluster teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-means cluster k-küme anlamına gelir

k-means cluster terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cluster k-means küme k-araçları
cancer cluster kanser kümesi
cluster küme
cluster area küme alanı
cluster bomb küme bombası
cluster college küme kolej
cluster cup küme kupası
cluster fly küme sineği
cluster headache baş zonklaması
cluster leg küme ayağı
cluster pine küme çamı
cluster point küme noktası
cluster variable küme değişkeni
egg cluster yumurta kümesi
flower cluster çiçek kümesi
galactic cluster galaktik küme
oak leaf cluster meşe yaprağı
oak-leaf cluster meşe yaprağı kümesi
open cluster açık küme
perseus cluster perseus kümesi
red cluster pepper kırmızı küme biber
star cluster yıldız kümesi
tone cluster ton kümesi
virgo cluster başak kümesi
gear cluster dişli grubu
globular cluster küresel küme
instrument cluster gösterge grubu
cluster munitions küme mühimmatı
cluster approach küme yaklaşımı
gauge cluster gösterge kümesi
cluster sampling küme örneklemesi
industrial cluster endüstriyel küme
industry cluster endüstri kümesi
server cluster sunucu kümesi
cluster manager küme yöneticisi
gene cluster gen kümesi
cluster around etrafını sarmak
business cluster iş kümesi
nutrition cluster beslenme kümesi
cluster system küme sistemi
cluster development küme gelişimi
multiple indicator cluster survey çoklu gösterge kümesi anketi
shelter cluster barınak kümesi
a cluster of bir küme
valve cluster supap grubu
protection cluster koruma grubu
instrument panel cluster gösterge tablosu kümesi
computer cluster bilgisayar kümesi
light cluster ışık kümesi
cluster group küme grubu