sacre bleu

sacre bleu teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı