sacramento sturgeon

sacramento sturgeon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacramento sturgeon sacramento mersin balığı

sacramento sturgeon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sacramento sacramento
sacramento mountains sacramento dağları
sacramento county sacramento county
in sacramento sakramentoda
california state university, sacramento california eyalet üniversitesi, sacramento
greater sacramento daha büyük sacramento
sacramento peak sakramento zirvesi
west sacramento batı sacramento
historic quarter of the city of colonia del sacramento colonia del sacramento şehrinin tarihi çeyrek
south sacramento güney sacramento
sacramento legislation sacramento mevzuatı
sacramento municipal utility district sacramento belediye hizmet bölgesi
based in sacramento sacramento merkezli
sacramento jazz jubilee sacramento jazz jubilee
lake sturgeon mersin balığı gölü
pacific sturgeon pasifik mersin balığı
shovelnose sturgeon kürek balığı mersin balığı
sturgeon mersin balığı
theodore sturgeon theodore mersin balığı
sturgeon fish mersin balığı balık
sturgeon caviar mersin balığı havyarı
sturgeon meat mersin balığı eti
sturgeon eggs mersin balığı yumurtaları
sterlet sturgeon mersin balığı
shortnose sturgeon kısa burun mersin balığı
white sturgeon beyaz mersin balığı
chinese sturgeon çin mersin balığı
atlantic sturgeon atlantik mersin balığı
wild sturgeon vahşi mersin balığı
smoked sturgeon. mersin balığı füme.
fringebarbel sturgeon fringebarbel mersin balığı
farmed sturgeon çiftçi mersin balığı
granular sturgeon caviar tanecikli mersin balığı havyarı
trout and sturgeon, alabalık ve mersin balığı,
sturgeon fisheries mersin balığı balıkçılık