sacramento sturgeon

sacramento sturgeon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı