sacramentals

sacramentals teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacramentals sacramentals