sacralization

sacralization teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı