sacralise

sacralise teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacralise kutsallaştırma