sacral splanchnic nerve

sacral splanchnic nerve teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı