sacral nerve

sacral nerve teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacral nerve sakral sinir