sacral flexure

sacral flexure teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacral flexure sakral eğilme