sacral

sacral teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı