sacral

sacral teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacral sakrum