sacra

sacra teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacra sacra

sacra terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sacra romana rota sacra romana rota
via sacra sacra yoluyla
sacra he sacra o