sacr-

sacr- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacr- sacr-

sacr- terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sacr sacr