sackville-west

sackville-west teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sackville-west torbaköylü batı

sackville-west terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sackville sackville
east is east, and west is west, and never the twain shall meet doğu doğu, batı batı ve asla ikiz buluşmaz
benjamin west benjamin west
brave west winds cesur batı rüzgarları
british west africa ingiliz batı afrika
british west indies ingiliz batı hint adaları
cheshire west and chester cheshire west ve chester
danish west indies danimarka batı hint adaları
dutch west india company hollandalı batı hindistan şirketi
dutch west indies hollandalı batı indies
east-west doğu batı
far west uzak batı
federation of the west indies batı hint adaları federasyonu
french west africa fransız batı afrika
french west indies fransız batı indies
key west key west
mae west cankurtaran yeleği
mecklenburg-west pomerania mecklenburg-west pomeomeia
middle west orta batı
netherlands west indies hollanda batı hint adaları
north by west kuzey batı
north west kuzey batı
north-west frontier province kuzey batı sınır bölgesi
northwest by west kuzeybatı batı
ode to the west wind batı rüzgarı
old west eski batı
portuguese west africa portekizce batı afrika
south by west güney batı
south west africa güney batı afrika
south-west africa güney-batı afrika
southwest by west güneybatı batı
spanish west africa ispanyolca batı afrika
spanish west african ispanyolca batı afrika
west batı
west allis west allis
west atlantic batı atlantik
west babylon batı babylon
west bank batı bankası
west bend west bend
west bengal batı bengal
west berkshire batı berkshire
west berlin batı berlin
west berliner batı berliner
west bromwich west bromwich
west by north batıdan kuzeye
west by south batı güney
west caldwell west caldwell
west carrollton west carrollton
west chester batı chester
west chicago west chicago