sacking

sacking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacking yağmalama