sackful

sackful teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sackful çuval dolusu