sacked

sacked teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacked görevden