sackbut

sackbut teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sackbut harp